ANIME E MANGA

[NEWS] Okoshiyasu, Chitose-chan – Il manga sul pinguino diventa anime