GAMES

Una foto del controller Dualsense di PS5 è emersa online

Dualsense playstation 5